شرکت اکووکس رباتیک، فقط در مراکز اصلی استان ها  نمایندگی می پذیرد. علاقه مندان می توانند با تکمیل مشخصات در فهرست انتظار قرار گیرند. لذا خواهشمند است پس از تکمیل مشخصات اولیه در صفحه ، منتظر تماس ما باشید.