آموزش پس از خرید

 روش استفاده از جاروبرقی های رباتیک (DEEBOT) و شیشه شوی های رباتیک (WINBOT)  برند اکووکس رباتیک
♦آموزش راه اندازی و نگهداری جاروهای رباتیک اکووکس (DEEBOT)
♦آموزش راه اندازی و نگهداری شیشه شوی های رباتیک اکووکس (WINBOT)
آموزش راه اندازی واسکن جاروی رباتیک مدل DEEBOT R95

کامنت‌ها بسته شده‌اند.